True

Over ympa

ympa verbindt mens en natuur én mensen met elkaar via eerlijke samenwerking, kennis, passie en vakmanschap voor natuurlijk groen.

Bij ympa staat de mens en de kweker altijd centraal.

Met duurzaam kweken streven we naar een kweek zonder chemicaliën en vrij van plastic.  Het assortiment wordt gekweekt door een aantal Belgische en Nederlandse kwekers die deel uitmaken van de coöperatieve vennootschap The Green Community, en dit volgens het kweekcharter van The Green Community.

Ons streefdoel

Respect en fierheid voor de sierteeltsector en het vakmanschap van onze kwekers: daar staan wij voor!
Wij dragen de kwekers hun passie uit via onze verhalen over lokaal en duurzaam ondernemerschap.
Eerlijke en transparante prijzen voor elk van onze kwekers en al onze consumenten.


Wij geloven erin dat we natuur terug natuurlijk kunnen maken met een assortiment van levend groen, vrij van chemicaliën en plastics. Al onze producten en materialen zijn terug te brengen tot hun zuiverste vorm. Wij gaan voor zero waste!  

Wij garanderen een transparant teeltproces. Zo weet de consument perfect van waar elk product komt.   

In alles wat we doen, willen we mens, milieu en onze leefomgeving zo minimaal mogelijk belasten. Zonder Chemie

Producten van The Green Community moeten door de consumenten als natuurlijk, goed en betrouwbaar worden ervaren. 


Dit geldt zowel voor de wijze waarop de producten zijn geproduceerd als in de periode dat producten worden aangeboden (respect voor de seizoenen), als in de selectie van het aangeboden assortiment en variëteiten.

Plofplanten, geforceerde planten, ziektegevoelige variëteiten, onaangepaste variëteiten voor particulier gebruik, producten aangeboden buiten het seizoen,.. kunnen geen producten van The Green Community zijn. 


Producten van The Green Community worden zoveel mogelijk gekweekt met gebruik van organische meststoffen.  

Er wordt gestreefd om chemische meststoffen niet of minimaal te gebruiken. 


Bij de producten van The Green Community worden gestreefd naar een kweek zonder gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen of chemische groeiregulatoren. 

Hierbij worden zo veel mogelijk enkel middelen gebruikt die zijn goedgekeurd voor de biologische teelt. 


Het streefdoel is om tegen 1 januari 2023 geen chemische gewasbeschermingsmiddelen of chemische groeiregulatoren te gebruiken in producten van The Green Community. 

 

Zonder Plastic

Kweekpotten en kweektrays voldoen ten minste aan één van volgende criteria: 

  • Gemaakt uit 100% recyclagematerialen en 100% recycleerbaar (Closed loop-principe) 

  • Meermalig gebruik 

  • 100% biologisch afbreekbaar (ook bij koud composteren) 

Producten van The Green Community maken minimaal gebruik van verpakking. 

Verpakking, labels en trays voldoen ten minste aan één van volgende criteria: 

  • Gemaakt uit 100% recyclagematerialen en 100% recycleerbaar (Closed loop-principe) 

  • Meermalig gebruik 

  • 100% biologisch afbreekbaar (ook bij koud composteren) 

Lokaal  

ympa valoriseert en promoot lokale productie en vermarkting. 

Vermarkting van producten onder het merk van de The Green Community vinden plaats in een straal van 500 km van de productielocatie. 

Voor het kweken van producten van The Green Community wordt ook gestreefd om zoveel mogelijk gebruik te maken van productiematerialen van lokale herkomst en productie, met in acht name van redelijke basiscriteria op het gebied van kwaliteit, logistiek en prijs. 


Laatste projecten

Mensen verbinden

The Green Community is een ecosysteem dat de waardeketen binnen de groensector maximaal wil verbinden, engageren en valoriseren. 

Product Innovaties

The Green Community wil producten creëren die de mens dichter bij de natuur brengen en dit op een positieve, ethische, echt duurzame manier.

Impact creëren

De doelstelling is om door transparantie en relevant ondernemen echte maatschappelijke impact te creëren.

Onze leveranciers zijn onze partners.  Zij streven ernaar duurzame meerwaarde te creëren in hun bedrijf, en producten aan te bieden die hieraan voldoen.


Ze engageren zich om te investeren in kennisontwikkeling en innovatie om dit te bereiken.   

Duurzame meerwaarde betekent dat er wordt gestreefd om zowel meerwaarde te creëren op economisch, maatschappelijk als ecologisch vlak.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.